طرح های ویژه

X
   
 
    • عمر اندوخته دار امید

      مراحل صدور

      با تکمیل فرم پیشنهاد و وارد نمودن کلیه اطلاعات مورد نیاز در آن هم می توانند بصورت حضوری به نزدیک ترین شعبه و نماینده محل سکونت نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند. همچنین می توان با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان به آدرس club.karafarin-insurance.ir/login نسبت به استعلام بیمه نامه و دریافت حق بیمه بر اساس اطلاعات وارد شده اقدام نمود.