x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 1,642 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   11 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز
   12 بیمارستان خصوصی شهریار آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان خصوصی شهریار
   13 بیمارستان شمس آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان شمس
   14 بیمارستان ولیعصر تبریز آذربایجان شرقی / تبریز بیمارستان ولیعصر تبریز
   15 حکیمان نور آذربایجان شرقی / تبریز حکیمان نور
   16 داروخانه دکتر ماهیار آذربایجان شرقی / تبریز داروخانه دکتر ماهیار
   17 داروخانه روزانه دکتر حاجی زاده آذربایجان شرقی / تبریز داروخانه روزانه دکتر حاجی زاده
   18 دانش آذربایجان شرقی / تبریز دانش
   19 رادیولوژی فک و صورت دکتر علوی آذربایجان شرقی / تبریز رادیولوژی فک و صورت دکتر علوی
   20 سارا گل محمئدی آذربایجان شرقی / تبریز سارا گل محمئدی