طرح های ویژه

X
   
 
  • بیمه نامه کرونا

   معرفی بیمه نامه

   بیمه نامه کرونا

   بیماری کرونا مشکلات زیادی را به همراه داشته و گذشته از دردهای جسمی، برای بستری و درمان، هزینه‌های زیادی را به افراد تحمیل می کند و از آنجائیکه این هزینه ها قابل توجه و بعضا کمرشکن بوده، روند بهبود بیماری را تحت الشعاع قرار می دهد. گــذشته از ایـن‌ها، متاسفـانـه خانواده‌های زیادی اعضای خانواده خود را در اثر بیماری کرونا از دست می دهند. مرگ عزیزان از یک سو و مشکلات مالی که در پی آن رخ خواهد داد، از سوی دیگر باعث می‌شود تا خانواده این افراد، روزهای سختی را تجربه کنند. لذا می توان با استفاده از بیمه نامه کرونا بخش مهمی از این نگرانی ها را از بین برد.

   طرح ها، سقف تعهدات و حق بیمه (بدون مالیات)

   شماره طرح

   مدت بیمه

   فوت

   هزینه پزشکی

   غرامت بستری

   حق بیمه (ریال)

   1

   90

   500.000.000

   50.000.000

   1.000.000

   527.000

   2

   180

   500.000.000

   50.000.000

   1.000.000

   922.250

   3

   365

   500.000.000

   50.000.000

   1.000.000

   1.317.500

   4

   90

   1.000.000.000

   100.000.000

   2.500.000

   1.147.500

   5

   180

   1.000.000.000

   100.000.000

   2.500.000

   2.008.125

   6

   365

   1.000.000.000

   100.000.000

   2.500.000

   2.868.750

   7

   90

   1.500.000.000

   150.000.000

   3.000.000

   1.581.000

   8

   180

   1.500.000.000

   150.000.000

   3.000.000

   2.766.750

   9

   365

   1.500.000.000

   150.000.000

   3.000.000

   3.952.500

   10

   90

   2.500.000.000

   250.000.000

   3.500.000

   2.354.500

   11

   180

   2.500.000.000

   250.000.000

   3.500.000

   4.120.375

   12

   365

   2.500.000.000

   250.000.000

   3.500.000

   5.886.250

   خرید بیمه نامه کرونا