طرح های ویژه

X
   
 
  • عمر اندوخته دار امید

   شرایط عمومی و اختصاصی


   در صورت فوت بیمه‌شده، شرکت بیمه با رعایت موارد زیر، مکلف به پرداخت سرمایه عمر خریداری شده ‌است.

   1. بیمه‌گذار/ بیمه‌شده باید از وضعیت جسمانی و سلامتی خود اطلاعات کامل به بیمه‌گر ارائه نماید.

   2. بیمه‌گذار حق‌بیمه تعهد‌ شده را در موعد مقرر به شماره حساب 8620020090 نزد یکی از بانک های کارآفرین و یا ملت به حساب بیمه کارآفرین واریز نماید.

   3. در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده ‌است که خارج از تعهد بیمه‌گر است.

   بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 80 سالگی

   سن پذیرش صدور: برای خرید پوشش تا سن 70 سال لازم است افراد قبل از 65 سالگی درخواست نمایند.

   برای خرید پوشش تا سن 80 سال لازم است افراد قبل از 60 سالگی درخواست نمایند.

   میزان سرمایه

   از 1 تا 25 برابر حق بیمه سالیانه - حداقل معادل 10.000.000 ریال و حداکثر معادل 20.000.000.000 ریال (بیست میلیارد ریال)، از بدو تولد تا 15 سالگی سرمایه حداکثر تا سقف 5.000.000.000 ریال و از 70 تا 80 سالگی سرمایه حداکثر تا سقف 5.000.000.000 ریال می‌باشد.
   شیوه پرداخت حق‌بیمه: سالیانه، شش‌ماهه، سه‌ماهه، ماهیانه
   مدت بیمه‌نامه: 5 تا 30 سال
   حق­بیمه: حداقل سالانه 4.000.000 ریال و در روش ماهیانه با حداقل قسط 500.000 ریال معادل 6.000.000 ریال در سال
   ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: 0، %10، %15، %20 و 25% (به انتخاب بیمه‌گذار)

   ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، %5، %10، %15 و20% (به انتخاب بیمه‌گذار)
   امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد بر حق‌بیمه با کد شناسه
   نرخ سود علی‌الحساب/ طبق آیین‌نامه68/2: 2 سال اول 16% - 2سال دوم 13% - مازاد بر 4 سال 10%
   تامین مالی (وام) از محل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخرید، به شرط نبود قسط معوق
   امکان برداشت ازمحل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخرید
   ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه‌نامه به ترتیب معادل 90، 92، 94، 96 و 98 درصد و پس از آن به میزان 100% اندوخته محاسبه و پرداخت می‌شود.
   اعتبار بیمه‌نامه: در صورت عدم پرداخت منظم حق‌بیمه، بیمه‌نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبر است.
   خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت بعلاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت
   صرفه‌های مالیاتی: (معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 136 و 137 ق .م .م) با درخواست بیمه‌گذار نسبت به صدور "گواهی مالیاتی" اقدام می‌شود.
   معافیت از آزمایشات پزشکی: افراد 16 تا 65 سال تا سقف سرمایه فوت 3.000.000.000 ریال از انجام آزمایش های پزشکی معاف هستند و بیمه نامه براساس خود اظهاری صادر می شود.

   برای سایر موارد براساس بخشنامه نظام غربالگری و مدیریت ریسک اقدام می شود.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش


   پوشش فوت ناشی از حادثه

   حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.

   1. بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی

   2. میزان سرمایه: از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل 40.000.000.000 ریال (چهل میلیارد ریال)

   1-2 برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی، سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 5.000.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   2-2 برای بازه سنی 70 تا 80 سالگی، سرمایه حادثه تا سقف 5.000.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه و بیماری

   1. بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی

   2. میزان سرمایه: از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل 40.000.000.000 ریال (چهل میلیارد ریال)

   1-2 برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی، معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 5.000.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   2-2 برای بازه سنی 70 تا 80 سالگی، تا سقف 5.000.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   3. خسارت نقص‌عضو به صورت درصدی از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه 84 شورای عالی بیمه پرداخت می‌شود.

   4. پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم.

   5. سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال، قابل پرداخت است.

   پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

   1. سن ارائه: از سن 4 تا 80 سالگی

   2. میزان سرمایه: معادل 20% سرمایه حادثه- حداکثر معادل 1.000.000.000 ریال

   برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی و 70 تا 80 سالگی، تا سقف 500.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   پوشش مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز ناشی از حادثه

   1. بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی

   2. سرمایه برای تمام سنین: معادل 0.003 و یا 0.005 سرمایه فوت به علت حادثه، روزانه تا سقف 100.000.000 ریال

   3. اخذ این پوشش منوط به اخذ پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت همزمان می‌باشد.

   4. تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای مدت 90 روز خواهد بود.

   5- پس از پرداخت غرامت مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز در هر سال بیمه ای، ارائه این پوشش در سال های بعد تداوم خواهد داشت.

   بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثی

   این بسته شامل پوشش خطرات اضافی ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان، موتورسیکلت و ورزش های رزمی یا حرفه‌ای است.
   بیمه‌شدگان دارنده‌ی پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب این بسته تکمیلی را داشته و در صورت بروز خسارات ناشی از این خطرات، پرداخت خسارت کلیه‌ی پوشش‌های حادثی (در صورت اخذ آن) در تعهد شرکت بیمه کارآفرین خواهد بود.

   پوشش معافیت

   بیمه‌گذار درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری/حادثه) بیمه‌شده از پرداخت حق‌بیمه‌ تا پایان مدت بیمه‌نامه معاف خواهد بود.

   1. بازه سنی ارائه محصول: از سن 18 سالگی تا 70 سالگی

   2. دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ازکارافتادگی، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

   پوشش امراض خاص

   ابتلا به بیماری‌های خاص غالبا چالش‌هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می‌کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه‌شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری‌های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بار مالی هزینه‌های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است.

   بیماری های تحت پوشش: 1.انفارکتوس قلبی (سکته) 2.سکته مغری 3.انواع سرطان 4.پیوند اعضای اصلی بدن 5. جراحی عروق کرونری 6.قراردادن فنردرعروق کرونر(استنت) 7.بازکردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن 8.جراحی تعویض دریچه های قلب 9.ترمیم دریچه های قلب10.قراردادن پیس میکر 11.بیماری های نورون های حرکتی 12.نابینایی کامل 13.ناشنوایی کامل 14.پارکینسون 15.آلزایمر و دمانس 16.نارسایی مزمن کلیوی/ دیالیز 17.ام اس 18.کما 19.مننژیت 20.هپاتیت ب 21.هپاتیت سی 22.اچ آی وی/ایدز 23.نارسایی کبد 24.جراحی آئورت قلب 25.بیماری ماهیچه قلب 26.تومورخوش خیم مغزی 27.آنمی آپلاستیک 28.از دست دادن قدرت تکلم 29.فلجی 30.سوختگی‌های درجه سه 31.ترومای شدید سر

   1. بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 70 سالگی

   2. میزان سرمایه: از 1 تا 2 برابر پوشش سرمایه فوت به هر علت- حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال)

   1-2 سرمایه ی امراض قابل پرداخت بابت موارد 6 و7 ، معادل ده درصد سرمایه امراض خاص مقرر و بابت موارد 23 تا 31، معادل یک برابر سرمایه فوت به هر علت می باشد.

   2-2 در صورت تحقق خطر و پرداخت خسارت موارد مشمول بند 2-1، پرداخت خسارت الباقی بیماری های تحت پوشش در این بیمه‌نامه به میزان ما به التفاوت سرمایه مقرر و خسارت پرداختی، در تعهد بیمه گر است.

   3. دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.

   4. در صورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از30 روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.

   1-4 سرمایه تعیین شده در صورت ابتلا بیمه شده و تائید مراکز پزشکی مستقل به طور یک جا پرداخت می‌شود.

   2-4 پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می‌شود، ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه‌گر خواهد بود.

   3-4 در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.