بیمه های زندگی

X
   
 
  • عمر و سرمایه گذاری

   مراحل صدور

   چند قدم ساده تا خریداری بیمه عمر و سرمایه گذاری :

   • کسب اطلاعات مربوط به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با مراجعه به وب سایت بیمه کارآفرین و یا تماس و مراجعه به یکی از دفاتر نمایندگی، کارگزاری، دفتر مرکزی و یا شعب بیمه کارآفرین در تهران و شهرستانها
   • تکمیل فرم پیشنهاد
   • انجام چکاپ پزشکی بدون پرداخت هزینه در صورت لزوم حسب تشخیص شرکت بیمه
   • پرداخت حق بیمه از طریق یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی (سایت شرکت)، فیش بانکی حاوی شناسه و ...