بیمه های زندگی

X
   
 
  • عمر و سرمایه گذاری

   شرایط عمومی و اختصاصی

   دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاری (برداشت از اندوخته)

   حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه‌گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه‌شده می‌باشد و بیمه‌شده می‌تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد تا سقف 90% ارزش بازخرید بیمه‌نامه خویش را برداشت نماید. در دیگر بیمه‌های عمر و پس‌انداز، کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه‌نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه‌شده نمی‌تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

   دریافت وام

   بیمه‌شده می‌تواند بعد از سال دوم قرارداد، تا سقف 90% ارزش بازخرید بیمه‌نامه خود را به صورت وام دریافت نماید. وام دریافتی نیاز به ضامن ندارد و در اسرع وقت پرداخت می‌شود.

   سهیم بودن در سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیمه کارآفرین

   شما به صورت واقعی در سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود.

   مهمترین ویژگی این سرمایه‌گذاری ضمانت سودآوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه‌گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه‌گذاری شرکت بیمه کارآفرین می‌باشد.

   ضمانت سودآوری

   طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین‌شده از محل ذخایر ریاضی بیمه‌نامه معادل 16 درصد برای دو سال اول بیمه‌نامه و 13 درصد برای دو سال دوم بیمه‌نامه و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال می‌باشد.

   شایان ذکر است که سود فوق‌الذکر علی‌الحساب بوده و با تحقق سودهای بالاتر، اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری شما سرمایه ارزشمندتری را در دسترستان قرار خواهد داد؛ لذا سود دوران مشارکت نیز در پایان هر سال به آن اضافه می‌شود.

   مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات

   با درک این واقعیت که غالب ما خواستار درگیری در بازارهای پر تلاطم سرمایه‌گذاری برای برنامه‌ریزی بلندمدت آینده خود نمی‌باشیم و سرمایه‌گذاری سیستماتیک را برای آینده خود و خانواده‌مان برمی‌گزینیم، لیکن اغلب آن را به دلایل مسائل گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و سرمایه‌گذاری مناسب را دشوار می‌نماید به صورت بهینه انجام نمی‌دهیم. بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری منابع مالی و به پشتوانه تخصص و دانش موجود در امر سرمایه‌گذاری این مهم را از جانب شما به صورت مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات انجام می‌دهد.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   پوشش امراض خاص

   این پوشش از بدو تولد تا سن 70 سالگی تعلق می‌گیرد که بیمه‌شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 30 % سرمایه فوت به هر علت تا سقف 5.000.000.000 ریال می‌باشد که در صورت ابتلا بیمه‌شده به یکی از پنج بیماری ذیل، شرکت بیمه کارآفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در بیمه‌نامه عینا و صرف نظر از اینکه هزینه‌های بیمارستانی به چه میزان بوده‌است، پرداخت می‌نماید.

   این بیماری‌ها عبارتند از:

   سکته قلبی

   سکته مغزی

   سرطان

   پیوند اعضاء اصلی بدن

   جراحی قلب باز

   پوشش فوت ناشی از حادثه

   حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده بروز نماید. این پوشش به افراد 4 تا 80 ساله تعلق می‌گیرد و میزان سرمایه نیز از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت، حداکثر معادل 40.000.000.000 ریال می‌باشد.

   برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی، معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 5.000.000.000 ریال و برای بازه سنی 70 تا 80 سالگی، تا سقف 5.000.000.000 ریال ارائه می‌شود.

   بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه

   1. این بسته تکمیلی شامل پوشش خطرات اضافی ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان، موتورسیکلت، ورزش‌های رزمی یا حرفه‌ای است.

   2. بیمه‌شدگان دارنده پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه را دارند.

   پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق‌بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌شده

   این پوشش به افراد 18 الی 70 ساله‌ای تعلق می‌گیرد که شاغل هستند.

   در صورت از کار افتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری بیمه‌شده (که حداقل تا شش ماه ادامه داشته‌ باشد) تا پیش از سن 70 سالگی، شرکت بیمه کارآفرین متعهد می‌گردد حق‌بیمه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را (بدون حق بیمه پوشش‌های تکمیلی و تعدیل) تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه تقبل نماید.