بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه باربری

   مراحل صدور

   پس از تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گزار و تعیین نرخ و شرایط بر اساس پوشش مورد درخواست، در صورت تایید بیمه گزار بیمه نامه صادر خواهد شد.

   در طول مدت اعتبار بیمه نامه بیمه گزار می تواند درخواست تغییر شرایط بیمه نامه را به صورت مکتوب به بیمه گر یا نماینده خود اعلام نموده تا در صورت تایید، نسبت به اعمال و صدور الحاقیه اقدام لازم صورت پذیرد.