بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه باربری

   شرایط عمومی و اختصاصی

   خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشکیل می‌شوند:
   • خطرات اصلی:آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل: تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه
   • خطرات اضافی که بر حسب توافق و با دریافت حق بیمه اضافی هنگام صدور بیمه‌نامه به خطرات اصلی اضافه می شوند از قبیل خسارتهای ناشی از بارگیری، تخلیه، سرقت کل محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط کالای مورد بیمه از روی وسیله حمل.

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   جدول کلی خطرات تحت پوشش شرایط (A,B,C& Total Loss )

   توضیحات

   A

   B

   C

   T.L

   خطرات بیمه شده

   1-ازبین رفتی کلی کالا دریک مرحله براثرآتش سوزی   2- آتش سوزی و انفجار   3- به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور)   4- واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

   منظور بر خورد کالاها با یکدیگر به علت طوفان یا درحین حمل زمینی نیست .


   5-تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی   6- تخلیه کالا در بندر اضطراری   7- تفدیه کالا در جریان زیان همگانی   8- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
   9- زلزله، آتشفشان یا صاعقه
   10- به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
   11- ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

   محدود به بندر مقصد یا مبداء نیست و شامل تخلیه و بارگیری در حین ترانسشیپمنت نیز می شود.   12- تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی و یا شناور

   13- طوفان

   14- دزدی دریایی

   15- آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه که توأم با سوء نیت بوده، از طرف هر کس

   16- خسارتهای ناشی از باران، آفتاب و دم

   17- دزدی، دله دزدی و عدم تحویل

   18- سائیدگی ، زنگ زدگی، نشت، شکست

   19- لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی

   20- کالای مجاور، روغن زدگی

   21- خسارت ناشی از جنگ

   22- کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی و ...

   23- ریزش، کسری