بیمه آتش سوزی

X
   
 
  • بیمه آتش سوزی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه های آتش سوزی چیست؟
   در بیمه آتش سوزی، اموال و دارایی های بیمه گذاران به صورت ساختمان، موجودی و محتویات داخل آن در مقابل خطرات اصلی آتش سوزی، انفجار و صاعقه و خطرات اضافی یا تبعی شامل سیل، زلزله، طوفان، سقوط هواپیما، ترکیدگی لوله آب، ضایعات، شکست شیشه برف و باران و هزینه پاک‌سازی و غیره با توجه به نیاز بیمه گذاران تحت پوشش قرار می گیرد.
   بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

   بیمه کارآفرین با ارائه پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی، ساختمانی، تاسیسات و اثاثیه منازل اطمینان و آرامش را برای بیمه گذاران به ارمغان می آورد. خطرات اصلی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند، آتش سوزی، انفجار و صاعقه می باشدند و خطرات ذیل نیز به عنوان خطرات تبعی و اضافی قابلیت اخذ پوشش بیمه ای دارند:

   • زلزله
   • سیل
   • طوفان
   • ترکیدگی لوله آب
   • سرقت با شکست حرز
   • ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف
   • سقوط هواپیما
   • آشوب، بلوا و اعتصاب
   • سایر خطرات مرتبط که بتوانند با توافق بیمه گر و بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.
   بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

   ریسک های صنعتی مجموعه های بزرگی هستند که عمدتاً در آنها فعالیت تولیدی انجام می شود.

   شرکت بیمه کارآفرین با ارائه بیمه آتش سوزی صنعتی، این امکان را فراهم می نماید تا دارایی های مراکز صنعتی اعم از ساختمان، ماشین آلات، موجودی کالا، موجودی مواد اولیه ، اثاثیه و ... در قبال خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار تحت پوشش قرار می دهد و همچنین می توان خطرات زلزله، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از برف و باران و ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، انفجار، دفرمگی ظروف تحت فشار، سقوط هواپیما، هزینه پاکسازی و جمع اوری ضایعات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه نامه، و آشوب، بلوا و اعتصاب را به بیمه نامه اضافه کرد.

   بیمه آتش سوزی واحد های غیرصنعتی، تجاری، اداری و کارگاه ها

   بیمه آتش سوزی واحد های غیر صنعتی شرکت بیمه کارآفرین خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه برای کارگاه، انبار، فروشگاه و محل کسب و کار را پوشش می دهد. بیمه کارآفرین متعهد است، خسارت ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار و همچنین خطرات اضافی شامل زلزله، سیل، طوفان، ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف، آشوب، بلوا، اعتصاب، سقوط هواپیما ترکیدگی لوله آب و هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات پس از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه را تحت پوشش قرار می دهد.
   بیمه آتش سوزی انبار های عمومی و اختصاصی:

   این بیمه نامه در دو غالب کلی سرمایه ثابت و شناور در شرکت بیمه کارآفرین عرضه می شود.

   • بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت

   در این بیمه نامه ،خسارت های ناشی از آتش سوزی به صاحبان کالا و موجودی انبار ها براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده پرداخت خواهد شد .

   • بیمه آتش سوزی با سرمایه اظهارنامه ای (شناور)

   بیمه اتش سوزی شناور بیمه کارآفرین در پی پاسخگویی به نیاز تولید کنندگان، صاحبان کالا و موجودی انبار با سرمایه متغیر بیمه نامه اظهار نامه ای را ارائه کرده است. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد و اعلام می کند و پس از پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت و در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را به صورت کتبی به شرکت اعلام می نماید. سپس در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می شود.

   طرح تدبیر (طرح ترکیبی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی، مسئولیت و حوادث اعضای خانواده بیمه گذار ناشی از آتش سوزی)
   طرح تدبیر بیمه کارآفرین به منظور تحت پوشش قراردادن کلیه خطرات و حوادث ناشی از آتش سوزی طراحی شده است. در این بیمه نامه، علاوه بر ارائه پوشش های بیمه آتش سوزی، مسئولیت ناشی از آتش سوزی یا انفجار و هم چنین حوادث خانواده، جهت تحت پوشش قراردادن فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، و سرقت در محل بیمه برای بیمه گذار و اعضای خانواده تحت پوشش قرار می گیرد.
   بیمه گردشگری

   شرکت بیمه کارآفرین با تحت پوشش قرار دادن کلیه ریسک هایی که مسافران را در حین سفر تهدید می کند، سفری پر از آرامش را به بیمه گذاران خود هدیه می دهد.

   برخی از مهم ترین پوشش های ارائه شده در بیمه گردشگری شامل: بیمه آتش سوزی، ترکیدگی لوله های آب منازل مسکونی، هزینه های پزشکی، جبران نقص عضو و فوت ناشی از حادثه، جبران هزینه های انتقال خودرو به تعمیرگاه و بازگرداندن بیمه گذاران و اعضای خانواده به محل سکونت بیمه گذاران، می باشد.

   چرا بیمه آتش سوزی بیمه کارآفرین؟

   بیمه کارآفرین با ارائه پوشش های مختلف در بیمه های آتش سوزی، سعی دارد آرامش را به خانواده ها و آسایش خیال را به صنعت گران و تولید کنندگان ارائه نماید. برای نیل به این هدف، بیمه کارآفرین سعی دارد نیاز های بیمه ای مشتریان را به صورت جامع در نظر بگیرد تا بتواند مناسب ترین پوشش ها را برای بیمه گذاران فراهم آورد .