x
   
 
  • بیمه پول

   معرفی بیمه نامه

   بیمه پول

   وجوه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات موجود در صندوق بانکها، موسسات و شرکتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه با شکستن حرز، آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب، اغتشاش، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.


   کلیه وجوه در حین نقل و انتقال توسط بیمه گزار، در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .