بیمه باربری کالا

X
   
 
    • بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

      راهنمای دریافت خسارت

      بیمه گزار مکلف به اعلام خسارت در اولین فرصت (طبق شرایط عمومی) و ارائه کلیه مدارک مورد درخواست توسط بیمه گر می باشد. همچنین در صورت نیاز بیمه گزار موظف به حداکثر همکاری در زمینه فراهم نمودن امکان بازدید برای بیمه گر و یا نماینده قانونی وی می باشد.