بیمه باربری کالا

X
   
 
  • بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

   معرفی بیمه نامه

   بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

   در بیمه هواپیما، خسارت های وارد به بدنه هواپیما و مسئولیت قانونی نسبت به مسافران و اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.