بیمه های مهندسی دوره بهره برداری

X
   
 
  • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

   معرفی بیمه نامه

   بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

   هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین آلات، خط تولید یک کارگاه یا کارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود در آن صورت سود از دست رفته ناشی از وقفه در کار تحت پوشش این بیمه خواهد بود.

   اهداف و مزایا

   بیمهای است که پروژههای درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، فرودگاه، موجشکن، اسکله، خطوط انتقال آب و فاضلاب، مخازن بتنی، پروژههای آبیاری زهکشی و مانند آن را تحت پوشش قرار میدهد.