اختصاصی چابک آنلاین؛ بیمه نامه در تمام دنیا معاف از مالیات است

X
   
 
  • اختصاصی چابک آنلاین؛ بیمه نامه در تمام دنیا معاف از مالیات است

   اختصاصی چابک آنلاین؛ بیمه نامه در تمام دنیا معاف از مالیات است

   مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، بیمه را پدیده ای وارداتی دانست که درهیچ کشوری در دنیا از محل فروش بیمه نامه مالیات اخذ نمی شود، بنابراین مالیات گذاری در این بخش درست نیست.

   چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمد حیدری"درگفتگو با خبرنگار چابک آنلاین در خصوص تاثیرات اخذ مالیات ازمحل فروش بیمه نامه، گفت: اخذ مالیات از محل فروش بیمه نامه بازدهی بیمه نامه ها را کاهش می دهد و بر ضریب نفوذ آن تاثیر منفی می گذارد.

   وی، با بیان اینکه وضع مالیات از محل فروش بیمه نامه مانع از توسعه بیمه می شود، ادامه داد: بیمه، پدیده ای وارداتی است و در تمام دنیا از یک الگو در آن استفاده می شود.

   به گفته حیدری، کارکرد بیمه به نحوی است که شامل مالیات نمی شود، بنابراین اخذ مالیات به توسعه آن کمکی نمی کند .