x
   
 
  • برگزاری همایش توسعه متوازن و پایدار شعب مدیران ستادی و شعب بیمه کارآفرین

   برگزاری همایش توسعه متوازن و پایدار شعب مدیران ستادی و شعب بیمه کارآفرین

   به گزارش روابط عمومی بیمه کارآفرین، همایش مدیران شرکت بیمه کارآفرین با عنوان توسعه پایدار و متوازن شعب به مدت دو روز در بندر انزلی در حال برگزاری می باشد.
   در روز دوم از برگزاری این همایش از نمایندگان برتر جشنواره فروش نیمه اول سال 1400 طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.

   در روز دوم از برگزاری این همایش از نمایندگان برتر جشنواره فروش نیمه اول سال 1400 طی مراسمی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.