• فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 33 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 آزمایشگاه آرا کردستان / سنندج آزمایشگاه آرا
   2 آزمایشگاه آریا کردستان / سنندج آزمایشگاه آریا
   3 آزمایشگاه حسینی نسب کردستان / سنندج آزمایشگاه حسینی نسب
   4 آزمایشگاه رازی کردستان / سنندج آزمایشگاه رازی
   5 آزمایشگاه راژه کردستان / سنندج آزمایشگاه راژه
   6 آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا کردستان / سنندج آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا
   7 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر کردستان / سنندج آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر
   8 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور کردستان / سنندج آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
   9 آزمایشگاه پاستور کردستان / سنندج آزمایشگاه پاستور
   10 بیمارستان بعثت کردستان / سنندج بیمارستان بعثت
   11 بیمارستان توحید کردستان / سنندج بیمارستان توحید
   12 بیمارستان سیدبقاءسید الشهدایی کردستان / سنندج بیمارستان سیدبقاءسید الشهدایی
   13 بیمارستان قدس کردستان / سنندج بیمارستان قدس
   14 جراحی محدود آرا کردستان / سنندج جراحی محدود آرا
   15 داروخانه دکتر آذر باد کردستان / سنندج داروخانه دکتر آذر باد
   16 داروخانه دکتر آرام کرمی کردستان / سنندج داروخانه دکتر آرام کرمی
   17 داروخانه دکتر جلالی کردستان / سنندج داروخانه دکتر جلالی
   18 داروخانه دکتر حشمتی(بیمارستان توحید) کردستان / سنندج داروخانه دکتر حشمتی(بیمارستان توحید)
   19 داروخانه دکتر خدیو کردستان / سنندج داروخانه دکتر خدیو
   20 داروخانه دکتر سیدی کردستان / سنندج داروخانه دکتر سیدی
 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان