• فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 45 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 آزمایشگاه امید لرستان / خرم آباد آزمایشگاه امید
   2 آزمایشگاه دانش لرستان / خرم آباد آزمایشگاه دانش
   3 آزمایشگاه سینا لرستان / خرم آباد آزمایشگاه سینا
   4 آزمایشگاه سینا طب لرستان / خرم آباد آزمایشگاه سینا طب
   5 آزمایشگاه شیروانی(رازی) لرستان / خرم آباد آزمایشگاه شیروانی(رازی)
   6 آزمایشگاه یاس لرستان / خرم آباد آزمایشگاه یاس
   7 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور لرستان / خرم آباد آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
   8 آزمایشگاه پاتوبیولوژِی انقلاب لرستان / خرم آباد آزمایشگاه پاتوبیولوژِی انقلاب
   9 آزمایشگاه پارس لرستان / خرم آباد آزمایشگاه پارس
   10 آزمایشگاه پاستور لرستان / خرم آباد آزمایشگاه پاستور
   11 بیمارستان و زایشگاه شجاع لرستان / خرم آباد بیمارستان و زایشگاه شجاع
   12 تصویربرداری آسیا لرستان / خرم آباد تصویربرداری آسیا
   13 داروخانه امام حسین (ع) لرستان / خرم آباد داروخانه امام حسین (ع)
   14 داروخانه دانش لرستان / خرم آباد داروخانه دانش
   15 داروخانه دکتر باقری لرستان / خرم آباد داروخانه دکتر باقری
   16 داروخانه دکتر دارابی فر لرستان / خرم آباد داروخانه دکتر دارابی فر
   17 داروخانه دکتر دریکوندی لرستان / خرم آباد داروخانه دکتر دریکوندی
   18 داروخانه دکتر سعد لرستان / خرم آباد داروخانه دکتر سعد
   19 داروخانه دکتر موسوی نیا لرستان / خرم آباد داروخانه دکتر موسوی نیا
   20 داروخانه سلامت لرستان / خرم آباد داروخانه سلامت
 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان