• فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 73 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 آزمایشگاه دکتر رضا اصحاب یمین خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه دکتر رضا اصحاب یمین
   2 آزمایشگاه دکتر مهناز پاکنهاد خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه دکتر مهناز پاکنهاد
   3 آزمایشگاه شفاء (دکتر زردست) خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه شفاء (دکتر زردست)
   4 آزمایشگاه کیمیا (دکتر حمید آیتی) خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه کیمیا (دکتر حمید آیتی)
   5 آزمایشگاه پویا دکتر خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه پویا دکتر
   6 آزمایشگاه پیشگام(دکتر غفوری) خراسان جنوبی / بیرجند آزمایشگاه پیشگام(دکتر غفوری)
   7 اپتومتریست مریم عبداللهی (عینک ایلیا) خراسان جنوبی / بیرجند اپتومتریست مریم عبداللهی (عینک ایلیا)
   8 بیمارستان میلاد3 خراسان جنوبی / بیرجند بیمارستان میلاد3
   9 داروخانه بیمارستان شهید مصطفی خمینی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   10 داروخانه دکتر آهنی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر آهنی
   11 داروخانه دکتر ابراهیمی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر ابراهیمی
   12 داروخانه دکتر اربابی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر اربابی
   13 داروخانه دکتر بهنام باهری خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر بهنام باهری
   14 داروخانه دکتر حیدر هاشمزهی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر حیدر هاشمزهی
   15 داروخانه دکتر زهرا فرزادنیا خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر زهرا فرزادنیا
   16 داروخانه دکتر سینا خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر سینا
   17 داروخانه دکتر شریف خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر شریف
   18 داروخانه دکتر طاقی خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر طاقی
   19 داروخانه دکتر طاهری بجد خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر طاهری بجد
   20 داروخانه دکتر عصمت علی نژاد مفرد خراسان جنوبی / بیرجند داروخانه دکتر عصمت علی نژاد مفرد
 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان