• فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 367 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 آزمایشگاه بزرگمهر مرکزی / اراک آزمایشگاه بزرگمهر
   2 آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ابراهیمی مرکزی / اراک آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ابراهیمی
   3 آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قلعه نوعی مرکزی / اراک آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قلعه نوعی
   4 آزمایشگاه حیان مرکزی / اراک آزمایشگاه حیان
   5 آزمایشگاه دکتر کرمی مرکزی / اراک آزمایشگاه دکتر کرمی
   6 آزمایشگاه دکتر مرتضی احدی مرکزی / اراک آزمایشگاه دکتر مرتضی احدی
   7 آزمایشگاه رازی مرکزی / اراک آزمایشگاه رازی
   8 آزمایشگاه سینا مرکزی / اراک آزمایشگاه سینا
   9 آزمایشگاه شفا مرکزی / اراک آزمایشگاه شفا
   10 آزمایشگاه فارابی مرکزی / اراک آزمایشگاه فارابی
   11 آزمایشگاه قاضی سعیدی مرکزی / اراک آزمایشگاه قاضی سعیدی
   12 آزمایشگاه مهر مرکزی / اراک آزمایشگاه مهر
   13 آزمایشگاه مهراد مرکزی / اراک آزمایشگاه مهراد
   14 آزمایشگاه نوین مرکزی / اراک آزمایشگاه نوین
   15 آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس مرکزی / اراک آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس
   16 آزمایشگاه پاتولوژی ایران مرکزی / اراک آزمایشگاه پاتولوژی ایران
   17 آزمایشگاه پارس (دکتر جلالی ) مرکزی / اراک آزمایشگاه پارس (دکتر جلالی )
   18 آزمایشگاه پارسیان مرکزی / اراک آزمایشگاه پارسیان
   19 آزمایشگاه پاستور مرکزی / اراک آزمایشگاه پاستور
   20 ابراهیم حمیدی مرکزی / اراک ابراهیم حمیدی
 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان