x
   
 
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 2,498 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   91 کلینیک دندانپزشکی صدف البرز / فردیس کلینیک دندانپزشکی صدف
   92 آزمایشگاه آراد البرز / کرج آزمایشگاه آراد
   93 آزمایشگاه اکسیر البرز / کرج آزمایشگاه اکسیر
   94 آزمایشگاه تشخیص طبی البرز البرز / کرج آزمایشگاه تشخیص طبی البرز
   95 آزمایشگاه تشخیص طبی متین هشتگرد البرز / کرج آزمایشگاه تشخیص طبی متین هشتگرد
   96 آزمایشگاه جرجانی البرز / کرج آزمایشگاه جرجانی
   97 آزمایشگاه دنا البرز / کرج آزمایشگاه دنا
   98 آزمایشگاه کوروش (1) البرز / کرج آزمایشگاه کوروش (1)
   99 آزمایشگاه کوروش(3) البرز / کرج آزمایشگاه کوروش(3)
   100 آزمایشگاه مرکزی فردیس البرز / کرج آزمایشگاه مرکزی فردیس