• طرح تدبیر بیمه کارآفرین

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   طرح الف :

   ۱- سرمایه ساختمان و تاسیسات (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۳۰ میلیون تومان

   ۲- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۷ میلیون و پانصد هزار تومان

   ۳- سرمایه اثاث و لوازم منزل تحت پوشش ( سرقت با شکست حرز ) بر اساس لیست اثاثیه مورد نظر بیمه گذار که کتبا" به بیمه کارآفرین اعلام می شود به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

   ۴- اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل )به مبلغ ۶ میلیون تومان

   ۵- مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالی ) ( آتش سوزی و انفجار )به مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان

   ۶- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد )( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده ) به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

   ۷- پرداخت هزینه های پزشکی بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد ) ( آتش سوزری ، صاعقه ، انفجار، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان

   طرح ب :

   ۱- سرمایه ساختمان و تاسیسات (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

   ۲- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۱۰ میلیون تومان

   ۳- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( سرقت با شکست حرز )به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

   ۴- اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل )به مبلغ ۶ میلیون تومان

   ۵- مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالی ) ( آتش سوزی و انفجار ) ۲ میلیون و پانصد هزار تومان

   ۶- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد )( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۱۰ میلیون تومان

   ۷- پرداخت هزینه های پزشکی بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد ) ( آتش سوزری ، صاعقه ، انفجار، سیل در محل مورد بیمه ( هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۱ میلیون تومان

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان