• بیمه سازه های تکمیل شده

   مراحل صدور

   1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد اولیه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی متقاضی و امضای وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
   2- ارائه فرم پیشنهاد تکمیل شده و در صورت وجود قرارداد پیمان به شرکت بیمه.
   3- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
   4- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار و تایید کارشناس بازدیدکننده، اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه، چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
   5- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان