• بیمه دامپزشکان

   شرایط عمومی و اختصاصی

   موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

   1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

   2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

   3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

   4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

   5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

   6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

   7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

   8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

   9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

   موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

   1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

   2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

   3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

   4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

   5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

   6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

   7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

   8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

   9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   جبران خسارت های مالی ناشی از آسیب وارد به دام در جریان اجرای وظایف بیمه گذار که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان