• بیمه مهندسان ناظر

   مراحل صدور

   1- پرسشنامه می بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

   2- متقاضی بایستی به تمامی سئوالات مندرج در قسمتهای مربوط پرسشنامه پاسخ دهد.

   3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

   4- در پرسشنامه مذکور درجه مهندسین و متراژ عملیات سالیانه متقاضی در رابطه با نظارت و طراحی و محاسبه درج می گردد.

   5- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.

   6- پس از اخذ پرشنامه ، با توجه به تخصص متقاضی و تعهدات درخواستی حق بیمه را محاسبه و نرخ و شرایط به متقاضی اعلام گردد.

   7- اکنون بیمه­نامه به حالت آزمایشی در سیستم قراردارد، پس ازاخذ حق بیمه و ارسال به مالی و ثبت رسید حق بیمه با استفاده از دکمه چاپ بیمه­نامه ، بیمه­نامه قطعی را می­توان چاپ نمود.

   8- پس از چاپ بیمه نامه برای بایگانی باید موارد زیررا بهم پیوست نمود:

   الف) فرم پیشنهاد

   ب) رونوشت بیمه نامه

   ج) رونوشت رسید حق بیمه

   د) در صورت تمدید ، بیمه نامه سال قبل.

   فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان