• بیمه نصب و نگهداری آسانسور

   شرایط عمومی و اختصاصی

   خسارتهای معلول عوامل زیر ولواین که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
   1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
   2- خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
   3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
   4- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید .

   1- جبران هزینه های پزشکی

   2- جبران غرامات نقص عضو

   3- جبران غرامات فوت

   4- جبران خسارات مالی

 • بیمه کارآفرین
 • دسترسی سریع
 • بیمه کارآفرین
  آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
  کد پستی: 1513846911
  تلفن: 42594 (021) - 42563000 (021)
  فکس: 88713988 (021)
  پست الکترونیک: info @karafarin-insurance.ir
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.
  مجری : پورتال سامان