x
   
 
  • آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) شماره ثبت:200845 شناسه ملی:10102425969

   آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) شماره ثبت:200845 شناسه ملی:10102425969

   به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین می رساند، با عنایت به اینکه انتخاب اعضای هیأت مدیره در انطباق با اسناسنامه جدید شرکت در دستور کار قرار دارد و در اجرای مفاد ماده 29 اساسنامه، اعضای هیأت مدیره باید از بین اشخاص حقیقی سهامدار انتخاب شوند و اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می بایست برای تایید صلاحیت به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و پس از تایید برای رای گیری به مجمع عمومی عادی شرکت ارایه گردد.

   از این رو از کلیه سهامداران داوطلب عضویت در هیات مدیره که دارای شرایط یاد شده در ماده 29 اساسنامه شرکت هستند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1398/06/26 با همراه داشتن مدارک زیر به اداره امور سهام شرکت بیمه کارآفرین به نشانی میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 17(شفق)، پلاک 5، طبقه 4 مراجعه نمایند.

   مدارک لازم جهت ثبت نام:

   1- ارائه تایید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام شرکت بیمه کارآفرین مبنی بر حمایت از داوطلبی متقاضی برای عضویت در هیأت مدیره.

   2- تصاویر شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن ها.

   3- تکمیل فرم ثبت نام اعلام داوطلبی عضویت در هیأت مدیره درج شده در سایت شرکت.

   فایلهای پیوست